Data:
 • 5 juni 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Amsterdam
Prijs:
 • € 595 (ex btw)
(Wilt u korting?)
Print deze pagina
1-daagse cursus

Bankgaranties uitgebreid en andere zekerheden


 • In één dag inzicht in bankgaranties
 • Concern/parent garanties
 • Escrow arrangement
 • 403 hoofdelijkheidsverklaringen
 • Letters of comfort, inclusief going concern- en garantievermogensverklaringen
 • Praktisch en ruimte voor eigen vragen

Inhoud en resultaat

Deze cursus biedt een intensieve behandeling van de meest gebruikte zekerheidsinstrumenten in de nationale en internationale handels- en financiële praktijk.
Het is een complex rechtsgebied dat in de praktijk en rechtspraak voortdurend in beweging is. Hierbij wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de conflicterende belangen van betrokken partijen (‘zekerheid voor de een is een risico voor de ander’).

De cursus is praktijkgericht en voorzien van vele voorbeelden en teksten. Met de behandeling van de meest recente rechtspraak is men weer volledig op de hoogte op dit complexe gebied.

U kunt ook uw eigen praktijkvragen inbrengen.


Doelgroep

De cursus is met name bestemd voor:

 • juristen en financiële specialisten werkzaam bij financiële instellingen (banken, beleggingsinstellingen, verzekeraars, etc.) en (im- en exporterende) ondernemingen
 • advocaten financieel- en ondernemingsrecht
 • andere geïnteresseerde juristen

Programma


Bankgaranties

 • kernelementen en typen van bankgaranties: wanneer welke bankgaranties
 • taak en functie van de bank
 • verdeling van risico’s en zekerheden tussen partijen
 • wanneer ‘first demand’ garanties
 • bankgaranties als financieringsinstrument
 • drafting, clausules en teksten
 • valkuilen bij het inroepen van bankgaranties en de rol van de bank
 • fraude en het voorkomen van fraude
 • additionele risico’s bij indirecte garanties

Concern/parent garanties

 • wanneer accepteren marktpartijen concerngaranties in plaats van bankgaranties
 • risicoverdeling tussen partijen
 • wanneer borgtocht, wanneer ‘first demand’ garantie

Escrow arrangementen

 • toepassingen van escrow arrangementen
 • wanneer escrow, wanneer bankgarantie

403 hoofdelijkheidsverklaringen

 • in welke situaties en wat zijn de motieven
 • aard en reikwijdte van de aansprakelijkheid
 • temporele werking
 • intrekking en beëindiging van overblijvende aansprakelijkheid
 • ‘de ‘vergeten’ intrekking na verkoop dochter

Letters of comfort

 • motieven en gebruik in de praktijk
 • van ‘soft’ naar ‘hard’
 • ‘going concern’  verklaringen
 • ‘vermogensinstandhouding’ verklaringen

 

Docent

Mr.dr. Roeland Bertrams (1948) is sinds 1 september 2007 op parttime basis als advocaat verbonden aan de praktijkgroep Ondernemingsrecht, in het bijzonder Banking & Finance en Insolventie & Herstructurering bij AKD. Voordien werkte hij 17 jaar bij Clifford Chance. Tot 2014 was Roeland voorts op parttime basis als universitair docent verbonden aan de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit. Hij geeft voorts voor enige organisaties gespecialiseerde cursussen op zijn expertise gebieden.
Roeland is expert op het gebied van bank- en financieel recht, im- en exportfinanciering, persoonlijke en zakelijke zekerheden, internationaal contracteren, internationaal privaatrecht en (internationaal) insolventierecht. Roeland heeft talloze artikelen, publicaties en boeken op zijn naam, waaronder  het standaardwerk 'Bank Guarantees in International Trade' en 'Overeenkomsten in het Internationaal Privaatrecht en het Weens Koopverdrag'. Hij is redacteur/medewerker van diverse tijdschriften en veelvuldig docent/spreker bij binnen- en buitenlandse cursussen, seminars, congressen, etc. Voorts maakt Roeland deel uit van de Banking Commission van de ICC  (International Chamber of Commerce).

 

Cursusmateriaal

U ontvangt een documentatiemap met de hand-outs en achtergrondmateriaal. Dit materiaal bevat achtergrondliteratuur en andere relevante zaken over de te bespreken onderwerpen. U kunt dit zonodig digitaal ontvangen.

 

Studiepunten en -uren

Voor advocaten geldt dat u voor deze cursus 6 PO-punten kunt rekenen.
Overige deelnemers kunnen 6 studie-uren rekenen.

Evaluaties

 • Perfect, overtrof verwachtingen
 • Docent zeer deskundig, duidelijke uiteenzetting
 • Zeer nuttige, goede uitleg